top of page
Modalitatea de lucru

Care este modul în care vom colabora? Etapele principale, de la intenția dvs. de a construi și până la finalizarea construirii, se vor derula, de regulă, în felul următor:
 

  • Tema de proiectare 

  • Anteproiectul - schițele inițiale

  • Proiectul detaliat li documentațiile aferente

  • Obținerea avizelor necesare

  • Asistența pe parcursul construirii

  • Tema de proiectare

În primă fază, se stabilește tema de proiectare, în funcție de necesitățile dumneavoastră specifice și de situația dvs. particulară, precum și de bugetul disponibil, cerințele specifice fiecărei funcțiuni, necesități legate normele specifice aplicabile. În această fază se stabilește direcția de urmat, ce anume e necesar, ce anume e dezirabil, ce anume e posibil - cadrul general în care trebuie proiectată construcția.

În baza temei de proiectare, vă facem o ofertă și stabilim detaliile colaborării.

 

  • Anteproiectul

 

Prima fază, a anteproiectului, constă în elaborarea de către arhitect a unor schițe de principiu din care să reiasă ideea de bază a proiectului, dispunerea spațiilor în funcție de destinație, volumetria exterioară. Tot în această fază se au în vedere soluțiile tehnice de principiu (tip de structură, tip instalații, ceea ce are influență asupra soluției arhitecturale).

Soluția se va modifica pe parcursul acestei etape optimizându-se sub toate aspectele, inclusiv în urma feedback-ului de la dvs. Aceasta este partea cea mai importantă a proiectului, unde se modelează efectiv viitoarea clădire.

În această categorie ar intra, după caz, și documentații cum ar fi studiile de fezabilitate.

  • Proiectul tehnic și documentația pentru avize

Pornind de la anteproiectul anterior menționat, trecem la detalierea proiectului, la toate specialitățile implicate, începând cu arhitectura.

​În baza proiectului tehnic de arhitectură se vor elabora și proiectele tehnice la celelalte specialități de către ingineri specializați în domeniul respectiv, cum ar fi: rezistența, instalațiile termice, sanitare, electrice, ventilație sau altele, în funcție de destinația construcției. Aceste proiecte vor fi coordonate de către arhitect, pentru obținerea rezultatului dorit, stabilit în tema de proiectare și cu ocazia anteproiectului.

Proiectul efectiv, se împarte, de regulă, în două faze de proiectare (dacă nu există alte cerințe):

— DTAC – documentația tehnică pentru autorizația de construire. Aici intră și documentația pentru avizele necesare. Pentru unele avize, documentația poate fi întocmită și înaintea finalizării anteproiectului. Pentru altele, este necesară soluția arhitecturală.

— PTh / DE – proiectul tehnic cu detaliile de execuție, adică proiectul care se va folosi pe șantier pentru construirea clădirii.

Preferăm să împărțim proiectarea în două faze, pentru că astfel se câștigă timp. După depunerea documentației DTAC la primărie, timpul de așteptare pentru eliberarea autorizației poate fi folosit pentru elaborarea fazei PTh / DE.

  • Obținerea avizelor necesare

Pentru obținerea autorizației de construire sunt necesare o serie de avize care trebuie obținute de la diverse instituții, furnizări de utilități. Documentația pentru acestea este inclusă, în toate cazurile, în documentația pentru proiectare, dar noi vă oferim asistență în obținerea lor sau le putem obține în locul dvs., dacă ne delegați în acest sens.

  • În timpul construirii

Și în timpul construirii vă vom sta la dispoziție, după obținerea autorizației de construire, cu ocazia fazelor determinante ale lucrărilor, la recepție sau pentru asistență tehnică sau project management, dacă există această cerință.

BIROU INDIVIDUAL DE

ARHITECTURĂ

ROBERT TAUWINKL
bottom of page