top of page
Securitatea la incendiu

Echipa noastră elaborează documentațiile necesare obținerii avizelor și autorizațiilor pentru securitatea la incendiu și oferim consultanță și asistență, având membri ai echipei specializați în acest domeniu:

  • scenarii de securitate la incendiu (pentru clădiri existente sau aflate în fază de proiectare)

  • documentații de proiectare necesare conformării clădirilor existente cu cerințele actuale de securitate la incendiu

  • verificarea documentațiilor de către verificatori atestați conform legii

  • asistență cu privire la obținerea avizului sau autorizației de securitate la incendiu de la ISU ( obținem avizele și autorizațiile )

În funcție de destinația clădirii sau a spațiului, de dimensiunea clădirii, numărul de persoane care o folosesc și altele de acest gen, normativele impun o serie de condiții, cum ar fi distanțe maxime de evacuare a

persoanelor, durata de rezistență la foc a diferitelor elemente constructive (pereți, planșee, uși rezistente la foc pentru o anumită durată), conformația planimetrică - nu trebuie sa stânjenească evacuarea în caz de incendiu, distanțe minime între clădiri în funcție de gradul de rezistență la foc al clădirii și altele.

Deasemenea, poate fi nevoie, după caz. de anumite instalații specifice -instalații de limitare și stingere a incendiilor, instalații de detecție și semnalizare incendii, desfumare ).

Majoritatea măsurilor necesare sunt cuprinse in normativul P118-99, dar trebuie coroborate și cu normativele specifice fiecărei funcțiuni în parte și în general cu orice normativ aplicabil situației în cauză.

Pentru a obține autorizația de securitate la incendiu, este necesar ca aceste clădiri, dacă nu îndeplinesc condițiile, să fie modernizate, adaptate, în așa fel încât să corespundă cu normele actuale. Uneori este nevoie de intervenții minore, alteori de unele ceva mai substanțiale.

Oricare ar fi situația, echipa noastră vă poate ajuta.

BIROU INDIVIDUAL DE

ARHITECTURĂ

ROBERT TAUWINKL
bottom of page